POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oswiadczenie o ochronie danych

Cieszymy sie bardzo z zainteresowania nasza firma. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw od Carneades Project Services GmbH. W zasadzie korzystanie ze stron internetowych Carneades Project Services GmbH jest mozliwe bez koniecznosci podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jesli jednak osoba, której dane dotycza, chcialaby korzystac ze specjalnych uslug naszej firmy poprzez nasza strone internetowa, wtedy przetwarzanie danych osobowych moze okazac sie konieczne. Jezeli zachodzi koniecznosc przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju dzialania, uzyskujemy generalnie zgode osoby, której dane dotycza.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotycza, odbywa sie zawsze zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych oraz w zgodzie z obowiazujacymi dla Carneades Project Services GmbH w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oswiadczenie o ochronie danych nasze przedsiebiorstwo pragnie przekazac do wiadomosci publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, uzywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oswiadczenie ma równiez na celu poinformowac osoby, których dane dotycza, o przyslugujacych im prawach.

Carneades Project Services GmbH jako odpowiedzialny za przetwarzanie administrator wdrozyl liczne srodki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które sa przetwarzane za posrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe przesyly danych moga jednak wykazywac luki w srodkach bezpieczenstwa, wiec absolutna ochrona nie moze byc zagwarantowana. Z tego wzgledu kazda osoba, której dane dotycza, moze nam przeslac dane osobowe w inny sposób, na przyklad telefonicznie.

1. Definicje.

Oswiadczenie o ochronie danych od Carneades Project Services GmbH opiera sie na terminologii stosowanej przez ustawodawce Unii Europejskiej przy wydawaniu ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Nasze oswiadczenie o ochronie danych powinno byc latwe do przeczytania i zrozumiale zarówno dla wszystkich, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu chcielibysmy z wyprzedzeniem wyjasnic stosowana przez nas terminologie.

W niniejszym oswiadczeniu o ochronie danych stosujemy miedzy innymi nastepujace pojecia:

 • a) Dane osobowe.Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osoba, której dane dotycza”). Mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowac, w szczególnosci na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczególnych czynników okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoleczna tozsamosc osoby fizycznej.
 • b) Osoba, której dane dotycza.Osoba, której dane dotycza, to kazda zidentyfikowana lub mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie.Przetwarzanie oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub laczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania.Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszlego przetwarzania.
 • e) Profilowanie.Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.
 • f) Pseudonimizacja.Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mozna ich bylo juz przypisac konkretnej osobie, której dane dotycza, bez uzycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ze takie dodatkowe informacje sa przechowywane osobno i sa objete srodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemozliwiajacymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • g) Administrator.Administrator oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jezeli cele i sposoby takiego przetwarzania sa okreslone w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego, to równiez w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego moze zostac wyznaczony administrator lub moga zostac okreslone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 • h) Podmiot przetwarzajacy.Podmiot przetwarzajacy oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • i) Odbiorca.Odbiorca oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, któremu ujawnia sie dane osobowe, niezaleznie od tego, czy jest strona trzecia. Organy publiczne, które moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, nie sa jednak uznawane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia.Strona trzecia oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub podmiot inny niz osoba, której dane dotycza, administrator, podmiot przetwarzajacy czy osoby, które – z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajacego – moga przetwarzac dane osobowe.
 • k) Zgoda.Zgoda osoby, której dane dotycza oznacza kazde dobrowolne, konkretne, swiadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycza, w formie oswiadczenia lub wyraznego dzialania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora.

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych, pozostalych przepisów ustaw o ochronie danych obowiazujacych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów odnoszacych sie do ochrony danych jest:

Carneades Project Services GmbH

Überseering, 4

22297 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 40 63 70730-0

E-Mail: info@carneades.com

Strona internetowa: www.offshoreseminars.pl

Inspektorem ochrony danych administratora jest:Thomas Ahlhoff

Carneades Project Services GmbH

Überseering, 4

22297 Hamburg

Deutschland

Tel .: +49 40 63 70730-0

E-mail: dsb@carneades.com

Strona internetowa: www.offshoreseminars.pl

Kazda zainteresowana osoba moze w dowolnym momencie skontaktowac sie bezposrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytan lub sugestii dotyczacych ochrony danych.

3. Pliki cookies.

Strony internetowe Carneades Project Services GmbH uzywaja plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które sa zapisywane oraz przechowywane przez przegladarke internetowa w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe oraz serwery uzywaja plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID stanowi jednoznaczny identyfikator plików cookies. Sklada sie on z ciagu znaków, za pomoca których strony internetowe oraz serwery moga byc przyporzadkowane do okreslonej przegladarki internetowej, w której zostal przechowany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróznianie indywidualnej przegladarki osoby, której dane dotycza, od innych przegladarek internetowych, zawierajacych inne pliki cookies. Jednoznaczny plik cookie-ID pozwala na rozpoznanie i identyfikacje okreslonej przegladarki internetowej.

Uzywajac plików cookies Carneades Project Services GmbH moze udostepniac uzytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla uzytkownika uslugi, co nie byloby mozliwe bez umieszczania pliku cookie.

Przy pomocy pliku cookie Informacje oraz uslugi na naszej stronie internetowej moga zostac zoptymalizowane pod katem uzytkownika. Jak wspomniano wyzej, pliki cookies umozliwiaja nam rozpoznawanie uzytkowników naszej strony internetowej. Rozpoznanie to ma na celu ulatwic uzytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Przykladowo uzytkownik strony internetowej, stosujacej pliki cookies nie musi przy kazdej wizycie na stronie internetowej podawac ponownie swoich danych dostepu, poniewaz robi to za niego strona internetowa i plik cookie, zapisany w systemie komputerowym uzytkownika. Innym przykladem jest plik cookie koszyka towarów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamietuje artykuly klienta wlozone do wirtualnego koszyka towarów przy uzyciu pliku cookie.

Osoba, której dane dotycza, moze w kazdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookies przez nasza strone internetowa poprzez odpowiednie ustawienie przegladarki internetowej, z której korzysta i tym samym moze na stale sprzeciwic sie zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane juz pliki cookies moga zostac usuniete w kazdym czasie za pomoca przegladarki internetowej albo innych oprogramowan. Jest to mozliwe we wszystkich powszechnie znanych przegladarkach internetowych. Dezaktywowanie instalacji plików cookies w przegladarce internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotycza, moze spowodowac, ze w pewnych okolicznosciach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej beda w pelni dzialac.

4. Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym.

Strona internetowa Carneades Project Services GmbH utrwala z kazdym wywolaniem strony internetowej przez osobe, której dane dotycza, lub przez system automatyczny szereg danych oraz informacji ogólnych. Wskazane dane i informacje ogólne sa przechowywane w rejestrze zdarzen (po ang. „log files”) w serwerze. Utrwalone moga zostac: (1) uzywane typy i wersje przegladarek (2) system operacyjny uzywany przez system dostepu (3) strona internetowa, z której system dostepu odsyla na nasza strone internetowa (tak zwane hiperlacze, po ang. „referrer”), (4) podstrony internetowe, do których kieruje system dostepu na naszej stronie internetowej, (5) data oraz godzina wejscia na strone internetowa, (6) adres protokolu internetowego (adres IP), (7) dostawce uslug internetowych systemu dostepu oraz (8) pozostale podobne dane i informacje, które sluza ochronie w przypadku ataków na nasze systemy technologii informatycznej.

Przy uzywaniu tych ogólnych danych i informacji Carneades Project Services GmbH nie wyciaga zadnych wniosków na temat osoby, której dane dotycza. Informacje te sa raczej potrzebne w celu: (1) poprawnego dostarczania tresci naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowania tresci naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwalej funkcjonalnosci naszym systemom technologii informatycznej oraz jakosci technicznej naszej stronie internetowej, (4) udostepnienia koniecznych informacji potrzebnych do scigania karnego organom scigania w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zebrane w sposób anonimowy, poddawane sa zatem przez Carneades Project Services GmbH analizie statystycznej, ponadto dzialania te maja na celu zwiekszyc ochrone i bezpieczenstwo danych w naszej firmie, aby zagwarantowac optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z rejestru zdarzen serwera (po ang. „server log files”) sa przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobe, której dane dotycza.

5. Prenumerata naszego biuletynu.

Na stronie internetowej Carneades Project Services GmbH istnieje mozliwosc prenumeraty biuletynu (po ang. „newsletter”) naszego przedsiebiorstwa. Z wykorzystywanego ku temu panelu logowania wynika, jakie dane osobowe sa przekazywane przy zamawianiu biuletynu.

Nasz Carneades Project Services GmbH informuje regularnie swoich klientów oraz partnerów biznesowych o ofertach przedsiebiorstwa w drodze biuletynu. Biuletyn naszego przedsiebiorstwa moze otrzymac w zasadzie ta osoba, która posiada wazny adres e-mail oraz zarejestrowala sie na wysylke biuletynu. Najpierw na adres e-mail podany po raz pierwszy do wysylki biuletynu przez osobe, której dane dotycza, wysyla sie z przyczyn prawnych wiadomosc z potwierdzeniem rejestracji w ramach procedury podwójnego sprawdzania (po ang. „double-opt-in procedure”). Wiadomosc z potwierdzeniem rejestracji sluzy sprawdzeniu, czy wlasciciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotycza, zezwolil na wysylke biuletynu.

Przy zapisywaniu sie na newsletter przechowujemy równiez adres IP systemu komputerowego uzywanego w momencie rejestracji przez osobe, której dane dotycza, który zostal jej nadany przez dostawce uslug internetowych (ISP), jak równiez date i godzine rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby ustalic (mozliwe) naduzycie adresu e-mail osoby, której dane dotycza, w pózniejszym terminie i dlatego sluzy ono jako prawne zabezpieczenie administratora.

Dane osobowe, zebrane w trakcie rejestracji na biuletyn, wykorzystuje sie wylacznie do wysylki naszego biuletynu. W dodatku abonenci biuletynu moga zostac powiadomieni poczta elektroniczna o zmianach w ofercie biuletynu lub o zmienionych warunkach technicznych, jezeli jest to konieczne do obslugi biuletynu lub rejestracji. Dane osobowe, zebrane przy usludze biuletynu, nie sa przekazywane osobom trzecim. W kazdym czasie mozna wypowiedziec prenumerate naszego biuletynu. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, która zostala udzielona nam na wysylke biuletynu, moze zostac cofnieta w kazdym czasie. W celu cofniecia zgody w kazdym biuletynie znajduje sie odpowiedni link. Mozna równiez dokonac rezygnacji z wysylki biuletynu bezposrednio na stronie internetowej administratora albo mozna mu przekazac o tym informacje w inny sposób.

6. Sledzenie biuletynów.

Biuletyny Carneades Project Services GmbH zawieraja tak zwany plik sledzacy (po ang. „tracking pixel”). Piksel sledzacy to miniaturowa grafika osadzona w wiadomosciach e-mail w formacie HTML, umozliwiajaca zapisywanie oraz analize rejestru zdarzen (po ang. „log file recording” oraz „log file analysis”). W ten sposób moze zostac przeprowadzona analiza statystyczna sukcesu lub porazki internetowej kampanii marketingowej. Na podstawie osadzonych plików sledzacych Carneades Project Services GmbH moze rozpoznac, czy i kiedy wiadomosc e-mail zostala otworzona przez osobe, której dane dotycza oraz które linki zawarte w wiadomosci e-mail zostaly przez nia wywolane.

Dane osobowe, zebrane dzieki zawartym w biuletynie plikom sledzacym, sa przechowywane oraz oceniane przez administratora w celu ulepszenia wysylki biuletynu, a takze w celu lepszego dopasowania tresci kolejnego biuletynu do zainteresowan osoby, której dane dotycza. Powyzsze dane osobowe nie zostana przekazane osobom trzecim. Osoby, których dane dotycza, sa upowaznione w tej sprawie do cofniecia w dowolnym momencie oswiadczenia o wyrazeniu zgody, udzielonego osobno w ramach procedury podwójnego sprawdzania (po ang. „double-opt-in procedure”). Po cofnieciu zgody dane osobowe sa usuwane przez administratora. Wyrejestrowanie sie z otrzymywania biuletynu rozumiane jest przez Carneades Project Services GmbH jako cofniecie zgody.

7. Mozliwosc nawiazania kontaktu przez strone internetowa.

Na podstawie przepisów prawa strona internetowa Carneades Project Services GmbH zawiera informacje umozliwiajace szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiebiorstwem, jak równiez bezposrednia komunikacje z nami, co obejmuje równiez ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Nawiazanie kontaktu z administratorem za pomoca wiadomosci e-mail albo za pomoca formularza kontaktowego powoduje, ze dane osobowe przekazane przez osobe, której dane dotycza, sa automatycznie przechowywane. Dane osobowe, przekazane dobrowolnie administratorowi, sa przechowywane do celów ich opracowywania albo w celu nawiazania kontaktu z osoba, której dane dotycza. Wskazane wyzej dane osobowe nie sa przekazywane osobom trzecim.

8. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotycza, tylko przez okres czasu niezbedny do osiagniecia celu zwiazanego z przechowywaniem albo jesli jest to przewidziane przez ustawodawce Unii Europejskiej albo przez innego ustawodawce w obowiazujacych przepisach prawa, którym podlega administrator danych.

Odpadnie cel przechowywania danych lub uplynie przewidziany przez ustawodawce Unii Europejskiej lub innego wlasciwego ustawodawce termin przechowywania, dane osobowe sa rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane albo usuwane.

9. Prawa osób, których dane dotycza.

 • a) Prawo do uzyskania potwierdzenia.Kazdej osobie, której dane dotycza, przysluguje, przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza sie dane osobowe jej dotyczace. W przypadku checi skorzystania z przyslugujacego prawa do uzyskania potwierdzenia, osoba, której dane dotycza, moze w tej sprawie zwrócic sie w dowolnym momencie do wspólpracownika administratora.
 • b) Prawo do informacji.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do bezplatnego uzyskania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych jej dotyczacych oraz ma prawo otrzymac kopie tej informacji. W dodatku osoba taka jest uprawniona przez ustawodawce Unii Europejskiej do uzyskania nastepujacych informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych, które sa przetwarzane;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaly lub zostana ujawnione, w szczególnosci o odbiorcach w panstwach trzecich lub organizacjach miedzynarodowych;
  • w miare mozliwosci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mozliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do zadania od administratora sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczacego osoby, której dane dotycza, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jezeli dane osobowe nie zostaly zebrane od osoby, której dane dotycza: wszelkie dostepne informacje o ich zródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycza;
  dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo informacji o tym, czy dane osobowe zostaly przekazane do panstwa trzeciego lub do organizacji miedzynarodowej. Jesli taka sytuacja zajdzie to osoba, której dane dotycza, ma prawo otrzymac informacje o odpowiednich zabezpieczeniach zwiazanych z przekazaniem;jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z przyslugujacego jej prawa do uzyskania informacji, moze w kazdym dowolnym momencie zwrócic sie w tej sprawie do wspólpracownika administratora;
 • c) Prawo do sprostowania danych.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania od administratora niezwlocznego sprostowania dotyczacych jej nieprawidlowych danych osobowych. Dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo zadania, z uwzglednieniem celów przetwarzania, uzupelnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.Jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z przyslugujacego jej prawa zadania do sprostowania danych, moze w kazdym dowolnym momencie zwrócic sie w tej sprawie do wspólpracownika administratora.
 • d) Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”).Kazda osoba, które dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania niezwlocznego usuniecia dotyczacych jej danych osobowych, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci, a przetwarzanie tych danych nie jest wymagane:
  • dane osobowe zostaly zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, dla których nie sa juz niezbedne;
  • osoba, której dane dotycza, cofnela zgode, na której opiera sie przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wystepuja nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe musza zostac usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostaly zebrane w zwiazku z oferowaniem uslug spoleczenstwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO;
  Jesli zachodzi jedna z powyzszych okolicznosci, a dana osoba chcialaby zadac usuniecia danych osobowych, które sa zapisane w Carneades Project Services GmbH, moze w tej sprawie zwrócic sie w kazdym czasie do wspólpracownika administratora. Wspólpracownik Carneades Project Services GmbH zarzadzi, ze zadanie usuniecia danych osobowych zostanie wykonane niezwlocznie.Jesli dane osobowe zostaly przez Carneades Project Services GmbH upublicznione, a nasze przedsiebiorstwo jako administrator ma obowiazek usunac te dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to w takiej sytuacji nasz Carneades Project Services GmbH, przy uwzglednieniu dostepnej technologii i kosztów realizacji, podejmuje rozsadne dzialania, w tym srodki techniczne, zeby poinformowac innych administratorów przetwarzajacych te dane osobowe o tym, ze osoba, której dane dotycza, zazadala usuniecia przez nich wszelkich linków do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile nie zachodzi obowiazek ich przetwarzania. Wspólpracownik Carneades Project Services GmbH zleci podjecie niezbednych dzialan w danym przypadku.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania ograniczenia przetwarzania w nastepujacych przypadkach:
  • kwestionuje sie prawidlowosc danych osobowych przez osobe, której dane dotycza – na okres pozwalajacy administratorowi sprawdzic prawidlowosc tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
  • osoba, której dane dotycza, wniosla sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycza;
  Jesli jedna z wyzej wymienionych przeslanek zachodzi i osoba, której dane dotycza, chcialaby zadac ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które sa zapisane w Carneades Project Services GmbH, moze w tej sprawie zwrócic sie w kazdym czasie do wspólpracownika administratora. Wspólpracownik Carneades Project Services GmbH zarzadzi ograniczenie przetwarzania danych.
 • f) Prawo do przenoszenia danych.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo otrzymac w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczace, które zostaly przez nia dostarczone administratorowi. Poza tym ma ona prawo przeslac te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody w mysl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, ze przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi.Wykonujac prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO osoba, której dane dotycza, ma równiez prawo zadania, by dane osobowe zostaly przeslane przez administratora bezposrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe i tak dalece, jak nie narusza to praw i wolnosci osób trzecich.W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotycza, moze w kazdym czasie zwrócic sie do wspólpracownika Carneades Project Services GmbH.
 • g) Prawo do sprzeciwu.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to równiez profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku wniesienia sprzeciwu Carneades Project Services GmbH nie bedzie wiecej przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze moze wykazac istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotycza, lub przetwarzanie sluzy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.Jezeli Carneades Project Services GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezposredniego, osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Jezeli osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie przetwarzaniu danych do celów marketingu bezposredniego przez Carneades Project Services GmbH, to w takiej sytuacji Carneades Project Services GmbH nie bedzie juz przetwarzac danych osobowych do tych celów.W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Carneades Project Services GmbH do celów badan naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotycza, ma prawo wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych, chyba ze przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.W celu realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotycza, moze zwrócic sie bezposrednio do wspólpracownika Carneades Project Services GmbH lub do innego wspólpracownika. Dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje mozliwosc wniesienia sprzeciwu za posrednictwem zautomatyzowanych srodków wykorzystujacych specyfikacje techniczne w zwiazku z korzystaniem z uslug spoleczenstwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.
 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i która wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nia wplywa, chyba ze decyzja ta (1) jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza lub (3) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza.W przypadku, gdy (1) decyzja jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem lub (2) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza, Carneades Project Services GmbH wdraza wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrazenia wlasnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.W przypadku, gdy osoba, której prawa dotycza, chcialaby dochodzic praw w odniesieniu do decyzji wydanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, moze sie ona w tej sprawie zwrócic w kazdym czasie do wspólpracownika administratora.
 • h) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.Jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z prawa do wycofania zgody, moze sie ona w kazdej chwili w tej sprawie zwrócic do wspólpracownika administratora.

10. Postanowienia dotyczace ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google Analytics (z funkcja anonimizacji).

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrowal komponent Google Analytics (z funkcja anonimizacji). Google Analytics to usluga analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczacych zachowania osób odwiedzajacych strony internetowe. Usluga analityki internetowej zbiera miedzy innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dane dotycza, dostala sie na inna strone internetowa (tzw. po ang. „referrer”), do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostep lub jak czesto i przez jaki okres czasu byla wyswietlana dana podstrona. Analityka internetowa jest uzywana glównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzysci reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Administrator wykorzystuje dla analityki internetowej za pomoca Google Analytics rozszerzenie “_gat._anonymizeIp”. Przy pomocy niniejszego rozszerzenia adres IP lacza internetowego osoby, której dane dotycza, jest skracany oraz anonimizowany, jesli dostep do naszej strony internetowej pochodzi z panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej albo z innego panstwa bedacego strona Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Komponent Google-Analytics jest uzywany w celu analizy ruchu uzytkowników na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje miedzy innymi w celu dokonania oceny korzystania ze strony internetowej, w celu zestawienia raportów online, które pokazuja dzialania podejmowane na naszych stronach internetowych, a takze w celu swiadczenia dalszych uslug zwiazanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotycza. Kwestia, czym sa pliki cookies, zostala juz wyjasniona powyzej. Poprzez zapisany plik cookie Google moze analizowac sposób korzystania z naszej strony internetowej. Przy kazdym wywolaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obslugiwanej przez administratora, na której zostal zintegrowany komponent Google -Analytics, przegladarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotycza, automatycznie przesyla dane do Google przez odpowiedni komponent Google-Analytics do celów analizy online. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotycza, który sluzy Google miedzy innymi do ustalenia, skad pochodza uzytkownicy oraz ich klikniecia, co pozwala na rozliczenie naleznej prowizji.

Za pomoca pliku cookie zostana zapisane informacje osobowe, na przyklad czas dostepu, miejsce, z którego uzyskano dostep, czestotliwosc wizyt odbytych na naszej stronie internetowej przez osobe, której dane dotycza. Podczas kazdej wizyty na naszej stronie internetowej wyzej wskazane dane osobowe, wlacznie adres IP lacza internetowego uzywanego przez osobe, której dane dotycza, sa przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powyzsze dane osobowe sa przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google moze przekazac dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dane dotycza, moze zapobiec umieszczaniu plików cookies za posrednictwem naszej strony internetowej, jak juz opisano powyzej, w kazdym czasie za pomoca odpowiedniego ustawienia uzywanej przegladarki internetowej i zwiazku z tym moze na stale sprzeciwic sie zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie uzywanej przegladarki internetowej przeszkodziloby równiez Google umiescic plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotycza. Ponadto zapisany juz przez Google Analytics plik cookie moze zostac usuniety w dowolnym momencie przy pomocy przegladarki internetowej lub innych oprogramowan.

W dodatku osoba, której dane dotycza, moze sprzeciwic sie utrwalaniu danych pozyskanych przez Google Analytics przy korzystaniu z tejze strony internetowej, jak równiez przetwarzaniu tych danych przez Google, a takze moze temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotycza, musi pobrac i zainstalowac dodatek do przegladarki (po ang. „browser add-on”) znajdujacy sie pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przegladarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, ze nie moga byc przesylane do Google Analytics zadne dane oraz informacje odnosnie wizyt na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przegladarki (po ang. „browser add-on”) traktowana jest przez Google jako wyrazenie sprzeciwu. Jesli system technologii informatycznej osoby, której dane dotycza, zostanie w pózniejszym czasie usuniety, sformatowany lub na nowo zainstalowany, osoba, której dane dotycza, musi ponownie zainstalowac dodatek do przegladarki (po ang. „browser add-on”), zeby dezaktywowac Google Analytics. Jesli dodatek do przegladarki (po ang. „browser add-on”) zostal odinstalowany lub dezaktywowany przez osobe, której dane dotycza, lub przez inna podlegla jej osobe, mozna na nowo zainstalowac lub ponownie aktywowac dodatek do przegladarki (po ang. „browse add-on”).

Dalsze informacje oraz obowiazujace postanowienia dotyczace ochrony danych od Google mozna znalezc na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlGoogle Analytics jest objasniony bardziej szczególowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 litera a RODO sluzy naszemu przedsiebiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, przy których uzyskujemy zgode na okreslony cel przetwarzania. Jesli przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, jak na przyklad ma to miejsce w operacjach przetwarzania niezbednych do dostarczania towarów lub swiadczenia jakiejkolwiek innej uslugi lub do spelnienia swiadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera sie na art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które sa niezbedne do podjecia dzialan przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapytan dotyczacych produktów lub uslug. Jesli nasze przedsiebiorstwo podlega prawnemu obowiazkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przyklad w celu spelnienia obowiazków podatkowych, to podstawa prawna przetwarzania opiera sie na art. 6 ust. 1 litera c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych moze byc niezbedne w celu ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza, lub innej osoby fizycznej. Przykladowo ma to miejsce w sytuacji, gdy odwiedzajacy nasz zaklad zostalby ranny, a nastepnie jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla zycia informacje musialyby zostac przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opieraloby sie na podstawie art. 6 ust. 1 litera d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania moga byc oparte na podstawie art. 6 ust. 1 liera f RODO. Na tej podstawie prawnej opieraja sie operacje przetwarzania, które nie sa objete zadna z powyzszych podstaw prawnych, jesli przetwarzanie jest niezbedne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiebiorstwo lub przez strone trzecia, o ile interesy, podstawowe prawa i wolnosci osoby, której dane dotycza, nie maja charakteru nadrzednego. Takie operacje przetwarzania sa szczególnie dopuszczalne, poniewaz zostaly wyraznie wymienione przez prawodawce Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes moze istniec, gdy osoba, której dane dotycza, jest klientem administratora (podstawa rozwazan 47 zdanie 2 RODO).

12. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które sa przestrzegane przez administratora lub osobe trzecia.

Jesli przetwarzanie danych osobowych opiera sie na art. 6 ust. 1 litera f RODO to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas dzialalnosci z korzyscia dla wszystkich naszych wspólpracowników oraz dla naszych udzialowców.

13. Czas, przez który dane osobowe beda przechowywane.

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po uplywie tego terminu odpowiednie dane sa rutynowo usuwane, o ile nie sa one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

14. Przepisy prawne lub umowne dotyczace podania danych osobowych; Koniecznosc zawarcia umowy; Obowiazek osoby, której dane dotycza do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych.

Niniejszym wskazujemy Panstwu, iz obowiazek podania danych osobowych jest w czesci przewidziany ustawa (np. przepisy podatkowe) lub moze wynikac z ustalen umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami moze byc konieczne zawarcie umowy, a osoba, której dane dotycza, przekazuje nam w tym celu dane osobowe, które w rezultacie musza byc przez nas przetwarzane. Przykladowo osoba, której dane dotycza, jest zobowiazana podac nam dane osobowe, kiedy nasze przedsiebiorstwo zawiera z nia umowe. Nie podanie danych osobowych skutkowaloby tym, ze umowa z dana osoba nie moglaby zostac zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez dana osobe, osoba ta musi sie zwrócic do naszego wspólpracownika. W danym przypadku nasz wspólpracownik wyjasnia osobie, której dane dotycza, czy podanie przez nia danych osobowych przewidziane jest ustawa czy umowa lub czy podanie przez nia danych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub czy istnieje obowiazek podania danych osobowych, a takze jakie sa ewentualne konsekwencje niepodania przez nia danych osobowych.

15. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako swiadome swojej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers that was developed in cooperation with the Media Law Lawyers from WBS-LAW.