Imprint

Informacje zgodnie z § 5 ust. 1 TMG i inne informacje

Nasze biuro

Carneades Project Services GmbH

Überseering 4

22297 Hamburg

Represented by

Alexander Kruse,

Tobias Voigt

Kontact

Phone: +49 40 6370730-0

Fax: +49 40 6370730-9

Email: info@carneades.com

Represented by

Registration in the commercial register.

Register court: AG Hamburg

Register number: HRB 132533

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści tej witryny lub jej części należą do CARNEADES lub osoby, która przyznała CARNEADES odpowiednie prawa do użytkowania. Poszczególne części tej witryny mogą być pobierane, tymczasowo przechowywane i drukowane do wyłącznego użytku w Twojej firmie. Jakiekolwiek inne kopiowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści na tej stronie, w tym pobieranie, przechowywanie lub drukowanie, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody CARNEADES

Informacje i odpowiedzialność

Treść linków zewnętrznych nie jest przez nas sprawdzana. Wykluczona jest zatem wszelka odpowiedzialność związana z korzystaniem z linków lub poleganiem na ich dokładności. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej, a w szczególności po stronie klienta, mają jedynie charakter ogólny. Nie stanowią porady prawnej.

Obowiązujące prawo Informacje prawne na tej stronie, jak również wszelkie spory wynikające z treści tej strony lub w związku z nią podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.